Patmos Studios to Let

Patmos Island Studios to Let

Eleftheria’s Place Studios Patmos
Mrs Eleftheria Chatzinikolaou – Evgenikou
Tel: +30 6974869368 – +30 6943973913
E-mail: ritsaxatzinikolaou@gmail.com

Patmos studios to let

Patmos studios to let

Patmos studios to let

Eleftheria’s Place Studios Patmos
Mrs Eleftheria Chatzinikolaou – Evgenikou
Tel: +30 6974869368 – +30 6943973913
E-mail: ritsaxatzinikolaou@gmail.com

Read more: Eleftheria’s Place Studios Patmos

More Photos : Eleftheria’s Place Studios Photos